शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

Sunday 28 May 2017

विद्यार्थी प्रमोट करणे विषयी


सूचना क्रमांक : १०४५
दिनांक: २४/०५/२०१७

Student पोर्टल मध्ये इयत्ता १ ते ८ वी च्या विद्यार्थ्याचे मॅन्युअली प्रमोशन करण्याची सुविधा सर्व  जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्याबाबतची सूचना

सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना सूचित करण्यात येत आहे की,सन 2016-17 हे शैक्षणिक वर्ष संपून सन 2017-18 सुरु झालेले आहे.आपल्या शाळेतील विद्यार्थी हे आता मागील इयत्तेमधून पुढील इयत्तेत गेलेले आहेत.student पोर्टल मध्ये मागील वर्षी  सर्व विद्यार्थ्यांचे सिस्टिम द्वारे ऑटो प्रमोशन केले होते.परंतु असे ऑटोप्रमोशन करताना काही अडचणी निर्माण झाल्याने या वर्षी आपल्या शाळेतील इयत्ता 1 ते 8 या वर्गातील विद्यार्थ्याचे प्रमोशन हे सिस्टिम द्वारे ऑटो न होता प्रत्येक शाळांनी हे प्रमोशन मॅन्युअली करावयाचे आहे हे लक्षात घ्यावे.

*सदर काम पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत ही 20 जून 2017 देण्यात आलेली आहे.


✏ इयत्ता 1 ते 8 या वर्गातील विद्यार्थ्याचे प्रमोशन कसे करावे याविषयीचे Manual (माहितीपत्रक) डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक ला क्लीक करा.

                                *लिंक*

                 https://goo.gl/RSzyXY

✏ तसेच इयत्ता ९ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्याचे प्रमोशन मागील वर्षी प्रमाणेच मॅन्युअली करावयाचे आहे.परंतु या प्रमोशन मध्ये देखील मागील वर्षीपेक्षा थोड्याफार प्रमाणात काही बदल केला गेलेला आहे.

✏ सध्या student पोर्टल मध्ये इयत्ता १ ते ८ वी च्या प्रमोशनची सुविधा देण्यात आलेली असून इयत्ता ९ वी ते १२ वी च्या प्रमोशनची सुविधा लवकरच देण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यावी.जेंव्हा ही सुविधा देण्यात येईल त्यावेळी सर्वाना याबाबत सूचित करण्यात येईल हे लक्षात घ्यावे.

➡ इयत्ता 1 ते 8 वी च्या विद्यार्थ्याचे प्रमोशन करताना खालील बाबींची लक्षात घ्याव्यात.

✏ 1) प्रमोशन करण्यापूर्वी आपल्या शाळेतील कोणत्याही विद्यार्थ्याबाबत असलेली ट्रान्सफर संदर्भाजतील पेंडिंग काम पूर्ण करून घ्यावे.जसे की इतर शाळेतून आलेली ट्रान्सफर request approve/reject करणे किंवा आपल्या शाळेत ट्रान्सफर होऊन आलेल्या विद्यार्थ्यास update करणे. ही पेंडिंग कामे पूर्ण केल्याशिवाय आपणास प्रमोशन करता येणार नाही हे लक्षात घ्यावे.

✏ 2) प्रमोशन करताना मागील वर्गाच्या एका तुकडीचे पुढील वर्गाच्या तुकडीत प्रमोशन करावयाचे आहे.मागील वर्गातून पुढील वर्गात प्रमोशन करताना जर असे लक्षात आले की, मागील वर्गाच्या तुलनेत पुढील वर्गात कमी तुकड्या उपलब्ध आहेत.अशा वेळी पुढील वर्गात मागील वर्गात असलेल्या तुकड्या एवढ्या  तुकड्या तयार करून घ्याव्यात व त्यानंतर त्या त्या तुकड्यात विद्यार्थ्याचे प्रमोशन करून घ्यावे.

✏ 3) प्रमोशन करताना आपणास पुढील वर्गात जाणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बाबतीत  तो प्रगत आहे की अप्रगत याबाबत नोंद करावयाची आहे.जरी तो अप्रगत असेल तरी अशा अप्रगत विद्यार्थ्याचे प्रमोशन करून घ्यावे. परंतु अशा विद्यार्थ्याच्या बाबतीत दरम्यानच्या काळात विद्यार्थ्यास अधिकचे अध्ययन अनुभव देऊन प्रगत करून पुढील वर्गात घेऊन जाणे क्रमप्राप्त असते. प्रमोशन मध्ये देखील अशा अप्रगत  विद्यार्थयांची नोंद घेऊन तो प्रगत झाल्यानंतर सिस्टिम मध्ये पुन्हा नोंद करावयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे हे लक्षात घ्यावे.
  एखादा विद्यार्थी प्रमोशन करताना चुकीच्या तुकडीत अथवा चुकून प्रगत/अप्रगत अशी नोंद झाली तर असे झालेले प्रमोशन दुरुस्थ करण्याची सुविधा देखील देण्यात आलेली आहे.

अधिक माहितीसाठी आमच्या pradeepbhosale.blogspot.in  या ब्लॉग ला भेट द्या.

धन्यवाद !
प्रदीप भोसले
हवेली,पुणे
Mobile no. :9404683229