शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

स्वाध्याय पुस्तिका

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत 25 मुद्द्यावर आधारित इयत्तानिहाय स्वाध्यायपुस्तिका या ठिकाणी संग्रहित केल्या आहेत. आपल्याला ज्या इयत्तेची स्वाध्यायपुस्तिका हवी आहे, त्या इयत्तेच्या शिर्षकावर क्लिक करावे.

1. इयत्ता दुसरी

2. इयत्ता तिसरी

3. इयत्ता चौथी

4. इयत्ता पाचवी

5. इयत्ता सहावी

6. इयत्ता सातवी