शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

मूल्यमापन नोंदी कशा कराव्यात ?


 व्यक्तिमत्व गुणविशेष
⚫1 आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो
⚫2 आपली मते ठामपणे मांडतो
⚫3 कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो
⚫4 कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो
⚫5 आत्मविश्वासाने काम करतो
⚫6 इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो
⚫7 जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो
⚫8 वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो
⚫9 शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो
⚫10 स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे
⚫11 धाडसी वृत्ती दिसून येते
⚫12 स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो
⚫13 गटात काम करताना सोबत्याची मते जाणून घेतो
⚫14 भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो
⚫15 वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो
⚫16 मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो
⚫17 मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो
⚫18 शाळेच्या नियमाचे पालन करतो
⚫19 इतराशी नम्रपणे वागतो
⚫20 नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो
⚫21 नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात
⚫22 उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो
⚫23 शाळेत येण्यात आनंद वाटतो
⚫24 गृहपाठ आवडीने करतो
⚫25 खूप प्रश्न विचारतो
⚫26 स्वत:चा अभ्यास स्वत: करतो
⚫27 शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो

सुधारणा आवश्यक
1 वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे
2 अभ्यासात सातत्य असावे
3 अवांतर वाचन करावे
4 शब्दांचे पाठांतर करावे
5 शब्दसंग्रह करावा
6 बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे
7 नियमित शुद्धलेखन लिहावे
8 गुणाकारात मांडणी योग्य करावी
9 खळात सहभागी व्हावे
10 संवाद कौशल्य वाढवावे
11 परिपाठात सहभाग घ्यावा
12 विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे
13 हिंदी भाषेचा उपयोग करावे
14 शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा
15 गटचर्चेत सहभाग घ्यावा
16 चित्रकलेचा छंद जोपासावा
17 वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे
18 संगणकाचा वापर करावा
19 प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा
20 गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे
21 गटकार्यात सहभाग वाढवावे
22 गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे
23 हस्ताक्षरात सुधारणा करावी
24 विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा
25 इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे
26 इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे
27 इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे
28 इंग्रजी वाचन व लेखन सराव करावा
29 शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा
30 शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे
31 शालेय परिपाठात सहभाग असावा
32 उपक्रमामध्ये  सहभाग असावा
33 लेखनातील चुका टाळाव्या
34 नकाशा वाचनाचा सराव करावा
35  उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा
36 नियमित अभ्यासाची सवय लावावी
37 नियमित उपस्थित राहावे
38 जोडाक्षर वाचनाचा सराव करावा
39 वाचन व लेखनात सुधारणा करावी
40 अवांतर पुस्तकाचे वाचन करावे
41 प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे
42 अक्षर सुधारणे आवश्यक
43 भाषा विषयात प्रगती करावी
44 अक्षर वळणदार काढावे
45 गणित सूत्राचे पाठांतर करावे
46 स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे
47 दैनंदीन उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे
48 गणिती क्रियाचा सराव करा
49 संवाद कौशल्य आत्मसात करावे
50 गणितातील मांडणी योग्य करावे
51 शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे
52 इंग्रजी शब्दसंग्रह वाढविणे

आवड /छंद
1 चित्रे काढतो
2 गोष्ट सांगतो
3 गाणी -कविता म्हणतो
4 नृत्य,अभिनय ,नाटयीकरण करतो
5 खेळात सहभागी होतो
6 अवांतर वाचन करणे
7 गणिती आकडेमोड करतो
8 कार्यानुभवातील वस्तु बनवितो
9 स्पर्धा परीक्षामध्ये सहभागी होतो
10 कथा,कविता,संवाद लेखन करतो
11 वाचन करणे
12 लेखन करणे
13 खेळणे
14 पोहणे
15 सायकल खेळणे
16 चित्रे काढणे
17 गीत गायन
18 संग्रह करणे
19 उपक्रम तयार करणे
20 प्रतिकृती बनवणे
21 प्रयोग करणे
22 कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे
23 खो खो खेळणे
24 क्रिकेट खेळणे
25  संगणक हाताळणे
26 गोष्टी ऐकणे
27 गोष्टी वाचणे
28 वाचन करणे
29 रांगोळीकाढणे
30 प्रवास करणे
31 नक्षिकाम
32 व्यायाम करणे
33 संगणक
34 नृत्य
35  संगीत ऐकणे

मराठी
1 आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो
2 ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो
3 बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो
4 कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो
5 प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो
6 मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो
7 आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो
8 दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो
9 लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो
10 योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो
11 विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो
12 स्वत:हून प्रश्न विचारतो
13 कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो
14 नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो
15 नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो
16 दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो
17 विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो
18 बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो
19 व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो
20 भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो
21 बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो
22 ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो
23 मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो
24 निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो
25 शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो
26 अवांतर वाचन करतो
27 गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो
28 मुद्देसूद लेखन करतो
29 शुद्धलेखन अचूक करतो
30 अचूक अनुलेखन करतो  
31 स्वाध्याय अचूक सोडवितो
32 स्वयंअध्ययन करतो
33 अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो
34 संग्रहवृत्ती जोपासतो
35 नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो
36 भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो
37 लेखनाचे नियम पाळतो
38 लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो
39 वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो
40 दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , मुकवाचन करतो
41 पाठातील शंका विचारतो  
42 हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे
43 गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो
44 वाचनाची आवड आहे
45 कविता चालीमध्ये म्हणतो
46 अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो
47 सुविचाराचा संग्रह करतो
48 प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो
49 दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो
50 बोधकथा सांगतो
51 वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो

English
1 Solve the Activity by confience
2 Copy the Letters and words correctly
3Read aloud from textbook
4 Write correctly on one line
5 Listen with concentration
6 Read the poem in rhythm
7 Read and act accordingly
8 Read the part in dialougs by understanding
9 Write the answer of questions
10 Take part in language game
11 Read silently by understanding
12 Recite with enjoyment poems and songs
13 Give responses in various contexts
14 identify commonly used words
15 Rearrange the story events
16 Enjoy the rhythm and understand
17 Take the dictation of familiar words
18 Read english daily newspaper

गणित
1 संख्या वाचन करतो
2 लहान मोठ्या संख्या ओळखतो
3 संख्याचा क्रम ओळखतो
4 संख्या चढत्या उतरत्या क्रमाने लिहितो
5 बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेतो
6 पाढे पाठांतर करतो
7 गुणाकाराने पाढे तयार करतो
8 संख्या अक्षरी लिहितो
9 अक्षरी संख्या अंकात मांडतो
10 संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो
11 संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करतो
12 तोंडी उदाहरणाचे अचूक उत्तर देतो
13 संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगतो
14 विविध भौमितिक संबोध समजून घेतो
15 विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढतो
16  भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगतो
17 गणितीय चिन्हे ओळखतो
18 चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरण सोडवितो
19 गणितातील सूत्रे समजून घेतो
20 सूत्रात किंमती  भरून उदाहरण सोडवितो
21  भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढतो
22  भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढतो
23 विविध परिमाणे समजून घेतो
24 परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करतो
25 विविध राशिची एकके सांगतो
26 विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो
27 उदाहरणे गतीने सोडवितो
28 सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करतो
29 आलेखाचे वाचन करतो
30 आलेखावरील माहिती समजून घेऊन अचूक उत्तरे देतो
31 दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढतो
32 विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगतो
33 संख्यातील  अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगतो
34 संख्या विस्तारीत रूपात लिहितो
35 समीकरणावर आधारीत सोपी शाब्दिक उदाहरणे सोडवितो
36 अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो
37 क्रमबद्ध मांडणी करून उदाहरण सोडवितो
38 थोर गणिततज्ञाविषयी माहिती मिळवितो
39 उदाहरण सोडविण्यासाठी विविध क्लृप्त्याचा वापर करतो
40 दैनंदिन जीवनात व व्यवहारात गणिताचा वापर करतो
41 गणितीय कोडी सोडवितो                                                                                                                  42 सारणी व तक्ता तयार करतो

विज्ञान
1 विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे महत्व जाणतो
2 विज्ञानाचा आपणास होणारा फायदा सांगत3 आधुनिक शोधाच ी माहिती घेतो
4 आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणे यांचे फायदे स्पष्ट करतो
5 वनस्पती ,प्राणी व मानव यांचे परस्परावलंबन सांगतो
6 विविध पदार्थाचे गुणधर्म सांगतो
7 वैज्ञानिक राशीची एकके सांगतो
8 विविध प्रकारच्या बलाची माहिती सांगतो
9 चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ ओळखतो
10 धातू व अधातू सांगतो
11 नैसर्गिक घटनामधील कार्यकारणभाव लक्षात घेतो
12 भौतिक राशीचा दैनंदिन जीवनात वापर करतो
13 मानवी जीवनात विज्ञानाची भूमिका स्पष्ट करतो
14 जैविक - अजैविक घटकाचे वर्गीकरण करतो
15 सजीव व निर्जीव वर्गीकरण करतो
16 मिश्रणातील पदार्थ वेगळे करण्याचे प्रयोग करतो
17 प्रथमोपचाराची माहिती सांगतो
18 परिसरात घडणार्‍या घटनांची माहिती घेतो
19 अवकाशीय घटना समजून घेतो
20 वैज्ञानिक शोध व तंत्रज्ञानामुळे झालेली प्रगती सांगतो
21 वैज्ञानिक सोप्या प्रतिकृती तयार करतो
22 प्रयोगाच्या साहित्याची मांडणी करतो
23 प्रयोगाचे साहित्य काळजीपूर्वक हाताळतो
24 प्रयोगाची अचूक आकृत्या काढतो
25 धोकादायक वस्तु हाताळताना विशेष कळाजी घेतो
26 पदार्थ्याच्या संज्ञा सांगतो
27 बदलाचे प्रकार सांगतो
28 बदलाचे वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गीकरण करतो
29 पारीभाषिक शब्दाचे अर्थ समजून घेतो
30 नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे महत्त्व सांगतो
31 समतोल आहाराचे महत्व सांगतो
32 रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे सांगतो
33 रोगावरील उपायाची माहिती करून घेतो
34 प्रदूषणाचे प्रकार सांगतो
35 प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगतो
36 प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सांगतो
37 वृक्ष संवर्धंनासाठी कार्यशील राहतो
38 पाण्याचे महत्व जाणतो
39 पिके,हवामान,जमीन इ विषयी माहिती संकलित करतो
40 नैसर्गिक आपत्तीची माहिती करून घेतो
41 वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासतो
42 पाणी संवर्धंनासाठी  उपाय समजून घेतो
43 अंधश्रद्धा व गैरसमजुतीबाबत जनजागृती करतो
44 विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो
45 टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तु तयार करतो
46 वैज्ञानिक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो

इतिहास नागरिकशास्त्र
2 ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो
3 संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो
4 समाजसुधारकाची माहिती सांगतो
5 संविधानाचे महत्व सांगतो
6 थोर नेत्याची माहिती सांगतो
7 ऐतिहासिक घटनांची इसवी सन सांगतो
8 नागरिकाचे मूलभूत अधिकार सांगतो

कला
1 कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो
2 मनातील भाव व कल्पना चित्रात रेखाटतो
3 चित्रात रंग भरताना रंगसंगती राखतो
4 चित्रे सुंदर काढतो
5 प्रमाणबद्ध रेखाटन करतो
6 मुक्तहस्त कलाकृतीची रचना करतो
7 रंगाच्या छटातील फरक ओळखतो
8 चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो
9 चित्राच्या स्पर्धेत सहभाग घेतो
10 कलात्मक दृष्टीकोन ठेवतो
11 विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो
12 कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो
13 वर्ग सजावट करतो
14 मातीपासून विविध आकार बनवितो
15 स्व निर्मितीतून आनंद मिळवितो
16 नृत्य, नाट्य व गायन मध्ये सहभाग घेतो

कार्यानुभव
1 कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो
2 कृती,उपक्रम आवडीने करतो
3 उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो
4 तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडतो
5 परिसर स्वच्छ ठेवतो
6 नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो
7 कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो
8 आधुनिक साधनाचा वापर करतो
9 व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो
10 चर्चेत सहभागी होतो
11 समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो
12 विविध मुल्याची जोपासना करतो
13 साहित्य,साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो
14 शिक्षकाचे सहकार्य घेतो
15 आत्मविश्वासाने कृती करतो
16 समजशील वर्तन करतो
17 ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी करतो
18 समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी झटतो
19 दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो
20 प्रकल्प स्वत:च्या सहभागातून पूर्ण करतो
21 प्रकल्पाचे सादरीकरण चांगले करतो

शारीरिक शिक्षण
1 खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो
2 आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करत
3 तालबद्ध  हालचाली करतो
4 गटाचे नेतृत्व करतो
5 खेळ व शारीरिक हालचालीतून आनंद मिळवतो
6 गटातील सहकर्‍यांना मार्गदर्शन करतो
7 इतराशी खिलाडू वृत्तीने वागतो
8 विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेतो
9 खेळाची विविध कौशल्ये आत्मसात करतो
10 मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो
11 क्रिडागंणाचे मोजमापे लक्षात घेऊन मैदानाची आखणी करतो
12 आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो
13 मनोरंजक खेळात सहभागी होतो
14 शारीरिक श्रम आनंदाने करतो
15 मैदानाची स्वच्छता करतो
16 जय पराजय आनंदाने स्वीकारतो
17 पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो
18 खेळातून राष्ट्रभक्ती मुल्याची जोपासना करतो
19 श्रेष्ठ खेळाडूची माहिती करून घेतो
20 शिस्तीचे पालन करतो
21 विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो
22 विविध योगासने व कवायत प्रकाराची माहिती घेतो
23 विविध योगासने व कवायत प्रकार सादर करतो
24 कलेविषयी रुचि ठेवतो
25 दैनंदिन शालेय खेळात भाग घेतो
26 आरोग्यासाठी व्यायामाचे महत्व सांगतो