शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

महत्वाचे टोल फ्री क्रमांक


🚑 रूग्णवाहिका-१०२/१०८ 
♨अग्निशामक-१०१  
👮पोलीस-१००  
🚂रेल्वे १३९  
🚎एस.टी.-१८००२२१२५०     
😛अन्नसुरश्रा-१८००२२२२६२ 
👨अल्पसंख्याक-१८००२२५७८६   
🆔आधार-१८००१८०१९४७
 🔐आयकर-१८००२२०११५
🔬आरोग्य विमा-१८००११३३०० 
📖कायदा उल्लंन-१८००११०४५६
🌽शेतकरी कॉल -१८००१८०१५५१
🍉कृषी विद्यान-१८००२३३३३२३३
☁खत-१८००२३३४०००
⛽गँस-१८००२३३३५५५
👭चाईल्डलाईन-१०९८
🍬जागो ग्राहक-१८००१८०४५६६
🎤ग्राहक मंच-०२२४०२९३००
🚘जिवनदायी आरोग्य योजना-१८००२३३२२००
😱तंबाखु-०२०२४४३०११३
🍲नरेगा-१८००२६७६००१
🌷पणन विभाग-१८००२३३०२४४
✒बारटी -१८००२३३०४४४
📧मतदार नोंदणी-१८००२२१९५०
💡महावितरण-१८००२००३४३५ ,१८००२३३३३४३५
🙅महिला तक्रार-१०९१
📱मोबाईल तक्रार-१५५२२३
📚यशदा-१८००२३३३४५६
🚊रेल्वे तक्रार-१८००२३३२५३४
💶लाचलूचपत-१०६४
🔨वनविभाग-१५५३२४
🎭समाजसेवा मंच -०२०२७१२०७१३       
🏯सामाजिक न्याय-१८००२३३११५५
🙇स्ञी भ्रृणहत्या-१८००२३३४४७५
🍳स्वस्तधान्य-१८००२२४९५०
🙆स्वाईन फ्लु-१८००११४३७७
 📞104 हा क्रमांक रक्त पुरवठा क्रमांक असेल.
 महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच ही
 सेवा सुरू केली आहे.या  क्रमांकावर फोन
 केल्यास 40 किमी पर्यंत गरजवंताला एका तासाच्या आत आवश्यक
 रक्तचा पुरवठा केला जाईल.