शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

Tuesday 30 May 2017

नवीन 9 तासांचे वेळापत्रक

नविन 9 तासाचे वेळापत्रक

परिपाठ -           10.30 - 10.50
तासिका -1        10.50 - 11.30
ता.-2.               11.30 - 12.05
ता.-3.               12.05 - 12.40

लहान सुट्टी         12.40 - 12.50

ता. -4.              12.50 - 1.25
ता. -5.              1.25 - 2.00
ता. -6.               2.00 - 2.35

मोठी सुट्टी.          2.35 - 3.20

ता. 7.                3.20 - 3.55
ता. -8.               3.55 - 4.30
ता. -9.               4.30 - 5.05