शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी1) दिनदर्शिका  तयार  करणे
2)
प्रादेशिक  शब्द -अर्थ
3)
नदी  किनारा
4)
समुद्र किनारा
5)
सागर  सहल
6)
कुडींतील लागवड
7)
हातरूमालाचा वापर
8)
शालेय  दप्तर
9)
मातकामातील वस्तू
10)
शिवणकामातील  लहान   -लहान कपडे
11)
कापडी बॅचेस(बिल्ले )तयार  करणे
12)
वाया गेलेल्या  कागदापासून वस्तू  तयार करणे
13)
पुठ्ठा कामातून वस्तू  तयार  करणे
14)
भरती  ओहोटी  कारणे
15)
सागरी  लाटा  फायदे- तोटे
16)
आदर्श शाळा
17)
पाण्यावरील नाव- होडी
18)
हाऊस बोट  जहाज
19)
पाण्याचा वापर  कसा करावा
20)
वर्गमुळ-घनमुळ यांचा  तक्ता
21)
बेरीज -वजाबाकी-भागाकार गुणाकार  तक्ता
22)
हवेतील  तापमान  कसे  ओळखावे
23)
विविध  अक्षरांवरून वाक्यप्रचार तयार करणे
24)
समानार्थी शब्द
25)
विशेषण  विशेषनाम
26)
लिंग -पुल्लिंग -स्त्रीलिंग
27)
विरुद्धधार्थी  शब्द
28)
श्रम  हाच  देवता /श्रम  हीच पूजा
29)
स्वच्छता  हाच  परमेश्वर 30) आई  हिच  देवता
31)
उत्तम  आरोग्य
32)
राखण्याचे  उपाय
33)
परिश्रम  हिच  पुजा
34)
कुलदैवत  हेच  वैभव
35)
आदर्श  गाव
36)
आदर्श विद्यार्थी
37)
आदर्श  बालक
38)
वीर  बालक- बालिका
39)
रोपवाटिका
40)
आरोग्य  हिच  संपत्ती
41)
कलावंताची  माहिती
42)
पावसाची  गाणी -कविता
43)  
स्वरांपासून प्रतिकृती  तयार  करणे
44)
परसबाग
45)
फुलझाडांची लागवड
46)
गच्चीवरील  बगीचा
47)
शैक्षणिक  खेळणी
48)
मासे  यांची  चित्रे  काढणे
49)  
प्राण्याची  चित्रे काढणे
50)
पक्ष्यांची  चित्रे काढणे
51)
परिसरातील  झाडे
52)
परिसरातील  उद्याने
53)
परिसरातील मंदिरे
54)
परिसरातील  घरे
55)
स्वातंत्रगीतांचा  संग्रह  करणे
56)
ग्रामसभा  आयोजित  करणे
57)
ग्रामपंचायतीची  रचना
58)
महापुराचे  वर्णन
59)
धूर  विना  चूल
60)
फळझाडे
61)
आमराई
62)
नारळी -फोफळीच्या बागा
63)
माझा  कोकण
64)
कोकण  वैभव
65)
रात्रीचे  चांदणे
66)
सुर्यदेवता
67)
वर्षादेवता
68)
जलदेवता
69)
खेडूत  जिवन
70)
मेंढपाळ
71)
शेळीपालन
72)
शेतातील  पिके
73)
वृक्षदेवता
74)
भौमितिक  आकृतींच्या
 75)
साहाय्याने प्रतिकृती करणे
76)
भौमितिक  आकृत्यांचा परिचय
77)
प्राथमिक  आजार -उपाय  
78)
रोगप्रसार व उपाय
79)
गोबर गॅस
80)
पाना -फुलांची  चित्रे काढणे
81)
विद्युत  उपकरण  दुरुस्ती
82)
संत  महिलांचा परिचय
83)
तुळशीच्या  वृंदावनाचे
84)
चित्र काढा
85)
रांगोळी  काढा (साधी )
86)
नक्षीदार  रांगोळी
87)
रांगोळीचा गालिचा
88)
पणत्यांची  प्रतिकृती
89)
खडू तयार करणे
90)
धूपबत्ती तयार  करणे
91)
मी  पाहिलेली  जत्रा
92)
आमच्या  गावाची  जत्रा
93)
विविध  खाद्य पदार्थ
94)
पदार्थाच्या चवी  उदा.खारट,तिखट इ.
95)
पोस्टबाॅक्सचे चित्र - आकार- प्रकार
96)
जाहिरात  संग्रह
97)
वृक्षांची  आकृती  उदा.आंबा
98)
सुचीपर्णी वृक्ष
99)
नारळाचे  झाड
100)
चिंचेचे  झाड
101)
अशोकाचे झाड