शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

सेवा अधिनियम

ज्या अधिनियमाची माहिती आपल्याला वाचायची आहे, त्या अधिनियमाच्या शिर्षकावर क्लिक करावे.

 1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा अधिनियम, १९६४
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 748 KB)


2. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपिल )
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 16.9 MB)


3. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 55 MB)


4. सेवाप्रवेश नियम , केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकरो ( शिक्षण )
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 1.7 MB)


5. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक )
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 6.8 MB)


6. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा )
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 165 MB)


7. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन )
(PDF महितीपुस्तिका, साईझ 86 MB)