शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

आदर्श परिपाठ नियोजन


 
सन २०१७ - १८ या सत्रापासुन शालेय परिपाठाला फक्त १० मिनीटे वेळ देण्यात आलेला आहे.त्यामुळे परिपाठाच्या नियोजनात आपणास खालील प्रमाणे बदल करता येईल.
शाळेतील ६ ते ८ विदयार्थ्याचे इयत्तेनुसार गट करावेत.त्यातील प्रत्येक विदयार्थ्याकडे परिपाठातील घटक द्यावा.
 विशिष्ट  घटकाची जबाबदारी सोपवावी.आठवडयातील 6 वार वर्गवार विभागून दयावेत.आठवड्यातील प्रत्येक दिवस नियोजनानुसार प्रत्येक इयत्तेकडे सादरिकरण द्यावे. जर आपल्या शाळेत परिपाठासाठी साउंड सिस्टीम असेल तर उत्तमच !परिपाठासाठी आवश्यक सर्व गीते डाउनलोड करुन घ्यावी. त्याचा नियमित वापर करावा.
 
आदर्श परिपाठ कसा घ्यावा याच्या स्टेप खालील प्रमाणे आहेत.
1. सावधान - विश्राम आदेश
संचालन करणा-या विदयार्थ्याने इतर विदयार्थ्यांना सूचना कराव्यात

2. राष्ट्रगीत              १ मिनिट

3.  प्रतिज्ञा                १ मि.३० सें
   मराठी,हिंदी,इंग्रजी भाषेत घेण्याचे नियोजन करावे

4.  भारताचे संविधान              २ मि.३० सें
मराठी,हिंदी,इंग्रजी भाषेत घेण्याचे नियोजन करावे   

5.  दिनविशेष                 १ मि.३० सें
यामध्ये तारीख,वार,सूर्योदय, सूर्यास्त,व जयंती, पुण्यतिथीचाच उल्लेख करावा.

6.   सुविचार              ४५ सेंकद
   सुविचारात फक्त सुविचार व त्याचे स्पष्टीकरण असावे.

7.   म्हण/ वाक्यप्रचार          ४५ सेकंद
      सुविचार अथवा वाक्यप्रचार कमी शब्दात जास्त अर्थ सांगणारा असावा.
     वाक्प्रचार व म्हण अर्थासह सांगावे व त्याचा वाक्यात उपयोग करून दाखविण्याची संधी विदयार्थ्यांना दयावी.    

8.   समूहहित          २ मि.

        आठवडयातील 6 दिवस वेवेगळी गीते घ्यावीत 
        त्यात एखादे स्फूर्तीगीतही असावे,सर्व विदयार्थ्यांनी सामुदायिक समुहगीत/देशभक्तीपर गीत गायन करावे.
        
9.   विसर्जन

      विदयार्थ्यांनी तीन टाळया वाजवाव्या व आपापल्या  वर्गात रांगेत जावे. 

टिप:-
पसायदान हे मध्यान्य सुट्टीत शालेय पोषण आहार सुरु करण्यापूर्वी सामूहिक घेण्यात यावे.
इतर बाबी ज्यामध्ये बातम्या,वाढदिवस,व इतर सहशालेय उपक्रम ह्या शाळेत दर्शनी भागात एक स्पेशल फलक तयार करुन परिपाठापुर्वी फलकावर लिहिण्यात याव्यात.

महत्त्वाची सुचना :- वरील नियोजन  यामध्ये आपण योग्य तो बदल करु शकता