शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

ताब्यांचे भांडे वर उचलणे


ताब्यांचा लोटा घ्या(भरणे) तो काठोकाठ तांदळाने भरून घ्या
 
त्यामध्ये एक साधारण मोठा पेचकस घेवून तो 4ते5 वेळा टोचा
 
तांदळाचे दाणे हवा निघून गेल्यावर एकदम फिट होतात तेव्हा पेचकस वर उचलूण घ्या
 
तांब्या वर उचलला जाईल.