शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

पायाभूत चाचणी - विज्ञान गुणनोंद तक्ते

विज्ञान विषयाचे इयत्तानिहाय गुणनोंद तक्ते येथे उपलब्ध आहेत.

 

.क्र.
इयत्ता
PDF तक्ते
EXCEL तक्ते
1
6 वी
2
7 वी
3
8 वी