शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

जिल्हांतर्गत बदली विवरणपत्रे

जिल्हांतर्गत बदलीसाठी आवश्यक विवरणपत्रे डाऊनलोड करण्यासाठी विवरणपत्राच्या शिर्षकावर क्लिक करा.

1. विवरणपत्र 1
 बदलीस पात्र शिक्षकांसाठी ( सलग सेवेची दहा वर्षे झालेल्यांसाठी )

2. विवरणपत्र 2
 बदली अधिकार पात्र शिक्षकांसाठी ( अवघड क्षेत्रात तीन वर्षे सेवा झालेल्यांसाठी )

3. विवरणपत्र 3
विशेष संवर्ग भाग 1 मधील शिक्षकांसाठी

4.  विवरणपत्र 4
विशेष संवर्ग भाग 2 मधील शिक्षकांसाठी