शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

पायाभूत चाचणी - इंग्रजी गुणनोंद तक्ते

इंग्रजी विषयाचे इयत्तानिहाय गुणनोंद तक्ते येथे उपलब्ध आहेत.

 

अ.क्र
इयत्ता
PDF तक्ते
Excel तक्ते
1
3 री
2
4 थी
3
5 वी
4
6 वी
5
7 वी
6
8 वी