शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

पायाभूत चाचणी -गणित गुणनोंद तक्ते

गणित विषयाचे इयत्तानिहाय गुणनोंद तक्ते येथे उपलब्ध आहेत.

 

.क्र.
इयत्ता
PDF तक्ते
EXCEL तक्ते
1
2 री
2
3 री
3
4 थी
4
5 वी
5
6 वी
6
7 वी
7
8 वी