शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

झण्डा गीत


भारत स्काउट गाइड झण्डा, 
ऊँचा सदा रहेगा। 
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा, 

ऊँचा सदा रहेगा।। 


          नीला रंग गगन सा विस्तृत, 
          भ्रातृ भाव फैलाता। 
          त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं 

          की याद दिलाता। 
          और चक्र कहता है, 

           प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। 
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा, 

ऊँचा सदा रहेगा।