शिक्षण क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून घेतलेल्या माझी शाळा ब्लॉगवर मी परशुराम शिंदे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे..!

वार्षिक नियोजन

खाली इयत्तानिहाय वार्षिक नियोजन दिलेले असून ते पाहण्यासाठी त्या इयत्तेच्या शिर्षकावर क्लिक करा.

1. इयत्ता पहिली

2. इयत्ता दुसरी

3. इयत्ता तिसरी

4. इयत्ता चौथी

5. इयत्ता पाचवी

6. इयत्ता सहावी

7. इयत्ता सातवी

8. इयत्ता आठवी